ACTIVITATS ARCAT

9/10-Setembre-2023

 

 

__________________________

17-març-2024

VIII Agermanada de la Radioafició