Convocatòria Assemblea General 2021

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL

Com a secretari de l’associació us convoco a l’Assemblea General que se celebrarà de forma
presencial el 20 de març de 2022, coincidint amb la VI agermanada a les 10:00 del matí, amb el
següent ordre del dia:
• Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
• Balanç econòmic 2021.
• Pressupost 2022.
• Concurs Comarques Catalanes 2022.
• Precs i preguntes

Salutacions,
Albert Giró Grau
Secretari Associació Radioaficionats de Catalunya

Dades de la convocatòria:
LLOC: Masia Restaurant Can Vila
Artés (Bages)
Coordenades GPS: 41.787747,1.942659
DATA: 20/03/2022
HORA: 10:00

Assegurança d’antenes

Quotes de soci ARCAT amb assegurança i sense.

 

Soci/a Sènior (jubilat o pensionista) amb assegurança: 15€/any

Soci/a Sènior (jubilat o pensionista) sense assegurança: 11€/any

……….

Soci/a Estàndard amb assegurança: 30€/any

Soci/a Estàndard sense assegurança: 26€/any

…………..

 

Soci/a Familiar amb assegurança (1er membre 30€/any, 2 on o + a 11€ cada un)

Soci/a Familiar sense assegurança (1er membre 26€/any, 2 on o + a 11€ cada un)

Més Infirmació en aquest e-mail : info@arcat.info