Convocatòria Assemblea General 2021

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL

Com a secretari de l’associació us convoco a l’Assemblea General que se celebrarà de forma
presencial el 20 de març de 2022, coincidint amb la VI agermanada a les 10:00 del matí, amb el
següent ordre del dia:
• Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
• Balanç econòmic 2021.
• Pressupost 2022.
• Concurs Comarques Catalanes 2022.
• Precs i preguntes

Salutacions,
Albert Giró Grau
Secretari Associació Radioaficionats de Catalunya

Dades de la convocatòria:
LLOC: Masia Restaurant Can Vila
Artés (Bages)
Coordenades GPS: 41.787747,1.942659
DATA: 20/03/2022
HORA: 10:00